Activitati

A0. Managementul proiectului
A0.1. Coordonarea generala a proiectului
A0.2. Achizitii publice
A0.3 Administrarea financiar – contabila a proiectului si raportarea electronica
A0.4. Informare si publicitate
A0.5. Activitati suport si indirecte

A1. Campanie de informare a publicului privind selectia grupului tinta si mentinerea in proiect

A2. Selectia participantilor si derularea programului de formare antreprenoriala
A2.1 Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile organizate in cadrul programului de formare antreprenoriala
A2.2 Derularea programului de formare antreprenoriala

A3. Derularea concursului de planuri de afaceri – selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului si efectuarea stagiilor de practica
A3.1 Dezvoltarea metodologiei si platformei online
A3.2 Selectia planurilor de afaceri
A3.3 Derularea stagiilor de practica pentru castigatorii concursului de planuri de afaceri

A4. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/consultanta/mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri in vederea implementarii

A5. Asigurarea înfiinþarii si demararii functionarii întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

A6. Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate

A7. Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului
A7.1. Acordarea primei transe de subventie
A7.2. Acordarea transei a doua de subventie

A8. Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor infiintate